Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Med en uddannelse til administrationsbachelor er du med til at udvikle nye løsninger for fremtidens danske velfærdssamfund. Du får kompetencer til at løse administrative opgaver, udvikle nye muligheder, vurdere, analysere, tage ansvar og beslutninger inden for betydningsfulde offentlige opgaveområder i kommunerne, regionerne og staten.

Obligatorisk forløb

Uddannelsen består af et obligatorisk forløb fra 1.-3. semester med fokus på blandt andet samfund, jura, økonomi og innovation. Grundforløbet består af seks 10-ugers moduler. Hvert modul afsluttes af en prøve.

 • Politik og samfund
 • Administration i politisk styrede organisationer
 • Retslige og organisatoriske rammer for offentlig administration​​
 • Metoder til opgaveløsning i offentlig administration
 • Budget, regnskab og økonomistyring
 • Styring og udvikling i den offentlige sektor

Læs om det obligatoriske forløb

Valgmoduler

På 4. og 5. semester skal du vælge i alt fire valgmoduler. De fire valgmoduler har et samlet omfang på 60 ECTS-point. Du skal vælge: 

 • 15 ECTS-point, der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddannelse. 
 • 30 ECTS-point tilrettelagt inden for et af følgende beskæftigelsesområder:
 • Human Ressource (HR)
 • Velfærd
 • Økonomi
 • Skatte- og afgiftssystemet
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Beskæftigelsesindsats
 • Jura

Læs om valgmodulerne

Praktik

På 6. semester er du i praktik i fire måneder. I praktikken bruger du dine kompetencer i praksis og oplever at være en del af en arbejdsplads.

Afsluttende bachelorprojekt

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt. Mange studerende laver deres bachelorprojekt i samarbejde med deres praktikplads eller en anden offentlig organisation.

Tilrettelæggelse

VIA Administrationsbachelor udbydes i Aarhus, Viborg og som en netbaseret uddannelse. Du kan læse nærmere om tilrettelæggelsen af uddannelsen under punktet studieliv.