Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Deltagelses- og mødepligt

  Semesterstart, ferie og studiefri dage

Semestrene begynder den 1. februar eller den 1. september med mindre disse datoer falder en torsdag, fredag eller i en weekend - da vil semestret begynde mandag i ugen efter.

Se oversigter over kliniske forløb med konkrete uger her.

Studerende har studiefri fra den 24. december til og med den 31. december, i de 3 hverdage før påske, samt i juli måned. August måned er studiemåned, og her afvikles omprøver.

 Deltagelses- og mødepligt

Der er mødepligt i klinikken svarende til i gennemsnit 30 timer pr. uge. Mødetiden vil fortrinsvis ligge i dagtimerne på hverdage. Studerende kan deltage i aften-, natte- og weekendvagter, når den kliniske vejleder vurderer, at det er relevant for at arbejde med læringsmålene, og der er mulighed for vejledning.

Der er ud over 30 timers gennemsnitlig tilstedeværelse en studietid på yderligere 10 timer, svarende til en forventet studieindsats på i alt 40 timer.  Denne tid kan placeres i løbet af ugen, eller evt. på helligdage. Denne tid afsættes til teoretisk fordybelse og arbejde med forudsætningskrav. Den studerende skal opfylde semesterets forudsætningskrav herunder kliniske forudsætningskrav, for at kunne deltage i prøven i slutningen af semesteret. Det fremgår af kriterier for de forskellige forudsætningskrav, hvordan ikke opfyldte forudsætningskrav kan gentages. 

Notat vedr. ikke opfyldt krav om mødepligt (pdf)

Ved sygdom skal den studerende straks give det kliniske undervisningssted besked. Ved fravær af længere varighed inddrages den tilknyttede underviser. I mere komplekse situationer kan der være behov for at inddrage klinisk koordinator, studievejleder og/eller ledelsen ved VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Mødepligten tilsidesætter ikke de almindelige vilkår for sygefravær.