Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Semesterevaluering og kvalitetsvurdering

 Kvalitet i praktik

VIA Sundhed igangsatte i foråret 2017 arbejdet med at harmonisere såvel dokumenter som procedurer i forhold til "Kvalitet i Praktik" i VIA Sundhed. Kvalitet i Praktik omhandler:

  • Godkendelse af klinisk undervisningssted

  • Spørgeskema til kvalitetsvurdering

  • Procedurebeskrivelse for Sygeplejerskeuddannelsen

  • Rammer for mødefora

​Her ses Procedurebeskrivelsen for Kvalitet i praktik (pdf).

​Godkendelse af klinisk undervisningssted jf. Kvalitet i praktik træder i kraft for nye undervisningssteder fra efteråret 2017. For de nuværende godkendte kliniske uddannelsessteder, er det først i forbindelse med deres revision, at de nye skabeloner skal anvendes. Det vil sige, at der først sker godkendelse via de nye skabeloner i 2020, hvor der skal ske en fornyelse af godkendelserne for de nuværende kliniske uddannelsessteder. Her ses Godkendelsesskema (Word).

Læs mere om årshjul og flowdiagrammer for kvalitet i praktik og semesterevaluering:

- Årshjul og flowdiagrammer for Kvalitet i praktik og semesterevaluering (pdf)

- Tidsplan for udsendelse af Semesterevaluering og Kvalitetsvurderingsskema samt udsendelse af data (pdf)

 Semesterevaluering

Semesterevalueringen har fokus på, i hvilken grad studerende oplever at: 1) semesterets tilrettelæggelse har indflydelse på deres læring i relation til semesterets tema og 2) semesteret har understøttet udvikling af deres studie- og professionskompetence.

Overordnet er formålet med semesterevaluering at kvalitetssikre og -udvikle uddannelsen

Semesterevaluering foretages minimum hver tredje gang. Semesterevalueringsskema udsendes til studerendes VIA-mail inden semesteret afsluttes. Nedenfor er evalueringsskemaerne:

- Flowdiagram for semesterevaluering (pdf)      

 Kvalitetsvurderingsskema

Formålet med kvalitetsvurderingen er, at VIA Sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med det kliniske uddannelsessted gennemfører en løbende og systematisk vurdering af, hvorvidt det uddannelsesmæssige tilbud i klinisk uddannelse opfylder kriterierne for godkendelsen.

Kvalitetsvurderingen foretages jf. VIAs processtandard for evaluering af undervisning minimum hver tredje gang de studerende er i praktik i den pågældende periode. Spørgeskemaet udsendes i forbindelse med, at den studerende afslutter sin praktikperiode. 

Kvalitetsvurderingsresultaterne anvendes til udvikling af det kliniske uddannelsestilbud i samarbejde med klinikken.

Her ses kvalitetsvurderingsskemaet:

  
  
Mappe: Holstebro
  
Mappe: Horsens
  
Mappe: Randers
  
Mappe: Silkeborg
  
Mappe: Viborg
  
Mappe: Aarhus