Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Projekt 'Bedre overgang'

 Generelt om projekt 'Bedre overgang mellem teoretisk og klinisk undervisning på VIA Sygeplejerskeuddannelsen'

I efteråret 2018 blev der udarbejdet en kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner. På baggrund af rapporten tildelte regeringen et tilskud til professionshøjskolerne på i alt 44,2 mio. kr. til initiativer, der kan bidrage til at styrke overgangen mellem teoretisk og klinisk undervisning på sygeplejerskeuddannelsen, hvoraf VIA har modtaget 10.344.415 kr. Derfor blev udviklingsprojektet: ’Bedre overgang mellem teoretisk og klinisk undervisning på VIA Sygeplejerskeuddannelsen’ etableret. Projektet løber fra 2020 til og med udgangen af 2023. Formålet er, at sygeplejerskestuderende får en forbedret oplevelse af overgange mellem teoretisk og klinisk undervisning, således at de studerende i højere grad fastholdes i studiet, og der kan komme flere sygeplejersker ud på arbejdsmarkedet.  

I efteråret 2020 blev der foretaget 21 interviews med kliniske vejledere, studerende og undervisere. Hver af disse blev udformet som en ”rejse”, som deltagerne på de to idégenereringsworkshops, der blev afholdt d. 26/11 og d. 8/12, blev præsenteret for. Deltagerne var repræsentanter fra de studerende, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige samt underviserne. Formålet med de brugerinddragende workshops var, med udgangspunkt i rejserne, at generere idéer, der kan forbedre overgange mellem teori og praksis. Alle ideer der blev generet på de to workshops, blev kategoriseret og systematiseret efterfølgende. På baggrund heraf, og den udarbejdede rapport om eksisterende viden på området, blev fire initiativer udvalgt af referencegruppen og styregruppen, og der blev nedsat fire arbejdsgrupper samt en gruppe bestående af de studerende, som kunne rådgive og give sparring.

De fire arbejdsgrupper udviklede seks prøvehandlinger, som blev sat i gang i efteråret 2021. Efter første afprøvning evalueres og eventuelt justeres prøvehandlingerne i arbejdsgrupperne, rettet mod forventet afprøvning yderligere tre gange med eventuelle justeringer, frem mod mulig implementering i efteråret 2023. Evaluering og justering af de enkelte prøvehandlinger sker som udgangspunkt i slutningen af/efter et semester og inden igangsættelse af nyt semester. 

Nedenstående tabel viser en oversigt over, hvilke prøvehandlinger der aktuelt pågår: 

prøvehandlinger forår 22- ny.png


Relevante links:

22.06.20 Projektbeskrivelse - bedre overgang mellem teoretisk og klinisk undervisning.pdf

Prøvehandlinger ifm. projekt Bedre overgang.pdf

Kontaktinformation:

Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte projektkoordinatorerne Malene Hangaard Alstrup, MHAL@via.dk og Jytte s, JYPA@via.dk.  


 Logo for projektet