Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Semesterevaluering og kvalitetsvurdering af det kliniske uddannelsessted

Evaluering på semesteruddannelsen består af semesterevalueringer og kvalitetsvurdering af det kliniske uddannelsessted.

Du vil som studerende i de længerevarende kliniske semestre modtage både semesterevaluering og kvalitetsvurderingsskema.

Inden afslutning af en klinisk periode skal du drøfte din evaluering med klinisk vejleder.
På nedenstående links ses, hvad der fokuseres på, hvilke forventninger og krav der stilles til dig som studerende og til din kliniske vejledere i klinisk praksis.

Vi tager evaluering alvorligt, og den vil blive brugt til justering og udvikling af såvel den teoretiske som den kliniske undervisning. Den samlede evaluering vil blive drøftet med jer næste gang, I er i et teoretisk forløb. Foruden semesterevaluering og kvalitetsvurdering af det kliniske uddannelsessted evalueres der i løbet af semesteret på klassen i dialog med underviser.

Semesterevaluering
Overordnet er formålet med semesterevaluering at kvalitetssikre og -udvikle uddannelsen.

Evalueringens fokus er, i hvilken grad du oplever at

  • Semesterets tilrettelæggelse har indflydelse på din læring i relation til semesterets tema
  • Semesteret har understøttet udvikling af din studie- og professionskompetence

Semesterevalueringsskema sendes til din VIA mail 2 uger inden semesteret afsluttes.

Her ses semesterevalueringsskemaerne:


Kvalitetsvurderingsskema
Formålet med kvalitetsvurderingen er, at VIA Sygeplejerskeuddannelsen i samarbejde med det klinisk uddannelsessted gennemfører en løbende og systematisk vurdering af, hvorvidt det uddannelsesmæssige tilbud i klinisk uddannelse opfylder kriterierne for godkendelsen.

Kvalitetsvurderingsskema sendes til din VIA mail 2 uger inden den kliniske periode afsluttes.

Her ses kvalitetsvurderingsskema

 Kontakt

Mette Adler Stampe
Klinisk koordinator
meas@via.dk
87552216

Signe From Schrøder
Akademisk medarbejder 
sfs@via.dk
87552204