Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Evaluering på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus ønsker vi kontinuerligt at justere og kvalitetsforbedre uddannelsen på baggrund af semesterevalueringer. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor studerende, kliniske vejledere, undervisere, planlæggere m.fl. bidrager til konstruktiv evaluering af uddannelsen og dermed giver grundlag for kvalitetssikring og videreudvikling af uddannelsen.
Et overordnet princip i vores evalueringspraksis er, at evalueringer og opfølgning sker så tæt på undervisnings- og vejledningspraksis som muligt og med inddragelse af de personer, der er involveret i de aktuelle undervisnings- og vejledningsforløb. Det vil sige mellem studerende og undervisere eller mellem studerende og kliniske vejledere.

Semesterevalueringer

Som supplement til den mundtlige evalueringspraksis gennemføres der semesterevalueringer i form af elektroniske spørgeskemaer til studerende. I spørgeskemaet spørges der ind til helheden i semesteret herunder den teoretiske undervisning, klinisk undervisning, forudsætningskrav og prøven samt sammenhængen mellem disse elementer. Det elektroniske skema til semesterevalueringerne udsendes ca. 2 uger inden semesteret afsluttes. For at få brugbare svar er vi afhængige af en høj svarprocent, hvorfor vi vil opfordre til at bruge den nødvendige tid (10 minutter) på at udfylde spørgeskemaet. Svarene er anonyme og går direkte til Sygeplejerskeuddannelsen i VIA.

Spørgeskemaer til de forskellige semestre:

Semesterevalueringerne behandles i relevante udvalg. Opgørelser og handleplaner, som er udarbejdet på baggrund af evalueringerne vil være tilgængelige på Studienet/hjemmeside. Semesterevaluering vil blive drøftet med de aktuelle hold på det efterfølgende semester. Opgørelser af semesterevalueringer fra andre hold findes i venstremenuen på denne side.

Kvalitetsvurdering af kliniske undervisningssteder

For at vurdere kvaliteten af de kliniske undervisningssteder skal studerende jævnligt udfylde et elektronisk vurderingsskema. Dette skema har primært fokus på læringsmulighederne og vejledningen på det kliniske undervisningssted. Besvarelserne bruges i den kontinuerlige kvalitetssikringsproces af de kliniske undervisningssteder.
Studerende vil modtage kvalitetsvurderingsskemaet ca. 2 uger før de afslutter den kliniske undervisning. Besvarelserne er anonyme og går direkte til Sygeplejerskeuddannelsen.

Spørgeskema til kvalitetsvurdering:


 

 Kontakt

Carsten Nielsen
Uddannelseskoordinator
E: cani@via.dk
T: +45 87 55 20 54

Inge Jensen
Udviklingskoordinator
E: ingj@via.dk
T: +45 87 55 20 10

 

 Links