Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Praktik forår

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Praktikperioden forår 2020

De studerendes første dag i praktikken bliver: februar 2020
De studerendes sidste dag i praktikken bliver: juni 2020

Temadage i foråret:

​Tid

​Sted

​Indhold

22. januar 2020 kl. 9.00-13.00


​VIA Socialrådgiveruddannelsen
Campus Aarhus C
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
Lokale

 

​Temadag for 1. gangs praktikvejledere ved socialr​ådgiver og underviser på VIA Socialrådgiveruddannelsen Berit Juel Christoffersen og​ praktikkoordinator Ulla Ravn.

Temaet for dagen: Grundlæggende viden om praktikkens formål og elementer i forløbet.

Der kan deltage maks 80 praktikvejledere.

Tilmelding: Der er bindende tilmelding til dagen. Tilmeldingen bliver lukket, når der er 80 praktikvejledere tilmeldt.

Tilmelding kommer senere

Se undervisningsmateriale fra temadage.

31. januar 2020 Kl. 10.40-13.15 praktikstart med efterfølgende frokost

​VIA Socialrådgiveruddannelsen
Campus Aarhus C
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
Bygning A, Ceres Auditoriet, lokale A0.41

Der serve­res sandwich i bygning B i kantinen til alle fra kl. 13.15.

​Praktikstart for praktikvejledere og studerende vedrørende hold 17​S1 og 2 ved uddan­nel­ses­le­der Bente Vibeke Lauridsen, lektor på VIA Socialrådgiveruddannelsen, cand.psyk.aut. Anne Marie Villumsen og praktikkoordinator Ulla Ravn.

Temaet er: Forventningsafstemning af samarbejdsrelationen mellem praktikant og praktikvejleder.

Tilmelding: Der er bindende tilmelding til dagen for såvel studerende som praktikvejledere.

Tilmelding kommer senere

Se undervisningsmateriale fra temadage.

februar 2020 kl. 9.00-13.00

​VIA Socialrådgiveruddannelsen
Campus Aarhus C
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
Lokale

Workshop om praktikplanen for studerende og praktikvejledere på Børne- og ungeområdet (myndighed) ved socialrådgiver og underviser på VIA Socialrådgiveruddannelsen Berit Juel Christoffersen.

Indhold: Praktikvejledere og studerende har et samarbejde omkring udarbejdelsen af praktikplanen.

Tilmelding: Der er bindende tilmelding til dagen.

Tilmelding kommer senere

Se undervisningsmateriale fra temadage.

​februar 2020 kl. 9.00-13.00

​VIA Socialrådgiveruddannelsen Campus Aarhus C Ceresbyen 24              8000 Aarhus C          Lokale

​Workshop om praktikplanen for studerende og praktikvejledere på beskæftigelsesområdet og voksne udsatte (myndighed) ved socialrådgiver og underviser på VIA Socialrådgiveruddannelsen Berit Juel Christoffersen

Indhold: Praktikvejledere og studerende har et samarbejde omkring udarbejdelsen af praktikplanen.

Tilmelding: Der er bindende tilmelding til dagen.

Tilmelding kommer senere

Se undervisningsmateriale fra temadage

​februar 2020 kl. 9.00-13.00

​VIA Socialrådigveruddannelsen Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C                  Lokale

​Workshop om praktikplanen for studerende og praktikvejledere på udførerområdet ved socialrådgiver og underviser på VIA Socialrådgiveruddannelsen Berit Juel Christoffersen.

Indhold: Praktikvejledere og studerende har et samarbejde omkring udarbejdelsen af praktikplanen.

Tilmelding: Der er bindende tilmelding til dagen.

Tilmelding kommer senere

Se undervisningsmateriale fra teamdage

m​arts 2020 kl. 9.00-14.00

​​VIA Socialrådgiveruddannelsen
Campus Aarhus C
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
Lokale

​Temadag ved socialrådgiver og underviser på VIA Socialrådgiveruddannelsen Berit Juel Chriftoffersen.

Temaet for dagen: De studerendes refleksioner.

Der kan deltage maks 80 praktikvejledere.

Tilmelding: Der er bindende tilmelding til dagen. Tilmeldingen bliver lukket, når der er 80 praktikvejledere tilmeldt.

Tilmelding kommer senere

Se undervisningsmateriale fra temadage.

marts 2020​ kl. 9.00-14.00

​​VIA Socialrådgiveruddannelsen
Campus Aarhus C
Ceresbyen 24
8000 Aarhus C
Lokale

​Temadag ved socialrådgiver og underviser på VIA Socialrådgiveruddannelsen, Berit Juel Christoffersen.

Temaet for dagen: Supervision til praktikanten.

Der kan deltage maks. 60 praktikvejledere.

Tilmelding: Der er er bindende tilmelding til dagen. Tilmeldingen bliver lukket, når der er 60 praktikvejledere tilmeldt.

Tilmelding kommer senere

Se undervisningsmateriale fra temadage.

 

    

 Kontakt

​Anne Mette Brønnum
Studieadministration, praktikteam
E: ambr@via.dk
T: +45 87 55 33 09