Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

De studerendes timer i praktik

De studerendes studieaktivitet i praktik

Med LU13 er der sat yderligere fokus på skolen som uddannelsessted. De studerende er mere på skolen i praktikperioderne end tidligere og indgår i hele skolens liv, jf. bekendtgørelsen:
”Skolen tilrettelægger en praktik svarende til en arbejdsuge på 37 arbejdstimer. Det dækker over alle typer opgaver: den studerendes undervisning, forberedelse, deltagelse i vejledning, teammøder, lærerrådsmøder, forældremøder, arrangementer, praktikundervisning på skolen, observation, lektiehjælp, gårdvagt mm.
Under hensyntagen til progression er det hensigten, at praktikken skal ligne lærerjobbet mest muligt.

Vejledende tal for undervisning og vejledning
Med baggrund i ovenstående kan der tages udgangspunkt i følgende vejledende tal for undervisning og vejledning i praktik:


Praktikniveau 1: 10-12 undervisningstimer om ugen pr. praktikgruppe

Praktikniveau 2: 12-14 undervisningstimer om ugen pr. praktikgruppe

Praktikniveau 3: 14-16 undervisningstimer om ugen pr. praktikgruppe

Er en undervisningstime = 45 min. eller 60 min? Der tages udgangspunkt i den enhed, der anvendes på skolen.


Vejledning af studerende
Der tages udgangspunkt i en ressource svarende til 1 - 2 timer pr. praktikgruppe pr. uge.

Gruppestørrelser:

Praktikniveau 1:  2-3 studerende
Praktikniveau 2:  2-3 studerende
Praktikniveau 3:  1-2 studerende