Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Quick guide for meritstuderende

Som meritstuderende er din uddannelse planlagt med ét praktikmodul, som er det samme modul, de ordinære lærerstuderende afslutter med (praktikniveau 3).
Et praktikmodul består af undervisning og vejledning på læreruddannelsen og en praktikperiode på en praktikskole. Selve praktikperioden ligger i uge 1-6 for alle studerende, der i praktik på Læreruddannelsen i Silkeborg. Forud for praktikperioden er der praktikforberedelse i tilknytning til det fag, du vælger som dit ’praktikbærende fag’. Det praktikbærende fag er det primære fag, du skal undervise i i din praktik. Det er denne undervisningspraksis, der ligger til grund for din/din praktikgruppes praktikprojekt til kompetencemålsprøven i praktik. 

Forberedende undervisning på læreruddannelsen forud for praktikken - og i tilknytning til dit praktikbærende fag - inviteres du til gennem et særligt rum i Itslearning, du får adgang til.

Praktikken organiseres, så vidt det er muligt, som et forløb, hvor de studerende er i praktik 2 og 2 sammen. Hermed kan I som studerende planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i fællesskab, hvilket for de fleste fremmer læringen. Du kan danne gruppe med en studerende, der skal i praktik på samme praktikniveau som dig selv (ordinære som meritstuderende).

Praktikfagets indhold

Praktikken i læreruddannelsen betragtes som et fag. Og i lighed med de øvrige fag har praktikfaget egne kompetenceområder og -mål. Kompetenceområderne er: Didaktik, klasseledelse, relationsarbejde.
På praktikskolen vil du/I skulle gennemføre læreropgaver, og der lægges vægt på og gives tid til, at I afprøver, analyserer, reflekterer, intervenerer i egen praksis og eksperimenterer, mens du/I bliver observeret og sideløbende får vejledning.

Praktik - hvor?

Du kommer i praktik på en af vores tilknyttede praktikskoler. Skolerne ligger fortrinsvis i følgende kommuner: Silkeborg, Skanderborg, Herning og Ikast-Brande. Du har mulighed for at ønske op til 10 praktikskoler. (Se mere i den information, der udsendes i forbindelse med tilmeldingen i foråretssemesteret forud for det studieår, hvor du skal i praktik). Det er ikke muligt at komme i praktik på en skole, hvor man har et ansættelsesforhold, eller hvor man har tætte relationer til ansatte eller elever. Det er ikke foreneligt med, at man skal til eksamen og vurderes (i Praktikportalen kan du markere, hvorvidt der er habilitetsproblematikker).

Bedømmelse af praktikken

Bedømmelsen af praktikperioden foregår på praktikskolen på baggrund af de bedømmelsesskemaer, som er udarbejdet med udgangspunkt i kompetencemålene for praktikfaget (bedømmelsesskema kan du finde under 'Dokumenter særligt til 3. praktikniveau' øverst til venstre på denne side).
Der er mødepligt til praktikundervisning og selve praktikperioden (min. 80 % fremmøde), og det er en forudsætning at få godkendt praktikperioden på praktikskolen for at få adgang til kompetencemålsprøven i praktik.
Praktikmodulet som helhed afsluttes nemlig med en kompetencemålsprøve. Her bliver du/din praktikgruppe eksamineret af en praktikkoordinator fra en af Læreruddannelsen i Silkeborgs samarbejdsskoler og en underviser fra læreruddannelsen (fortrinsvis underviser i det praktikbærende fag). Prøven er ekstern, så der er også en censor tilstede. Karaktergivning efter 7- trinsskalaen.

Merit for praktikmodulet

Merit for praktik tilkendes efter en faglig vurdering af, hvorvidt gennemført beskæftigelse for så vidt angår indhold og niveau, står mål med indhold og niveau i praktikken som uddannelseselement knyttet til det undervisningsfag, som er det praktikbærende fag.
Som studerende kan du ansøge om merit for praktikmodulet, men ansøger skal aflægge kompetencemålsprøve i praktikfaget.