Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Quick guide for studerende på 3. praktikniveau

I løbet af læreruddannelsen har du tre perioder, hvor du er i praktik på en skole i Silkeborg eller en af vores omkringliggende kommuner. Nu er du kommet til din sidste praktik.

I praktikken møder du skolehverdagen og øver dig i at gøre lærerens arbejde. Praktikken giver dig også mulighed for at styrke dine analytiske evner ved at reflektere over egen og andres praksis i skolen. Sammen med medstuderende får du konkrete erfaringer i at undervise og udvikle din lærerprofessionalisme med henblik på at udøve professionel dømmekraft. I praktikken har du fokus på at udvikle de kompetencer, der for dig er vigtige i forhold til at blive den lærer, du gerne vil være.

Praktikforløbet - på læreruddannelsen og på praktikskolen

Når man er i praktik, betyder det typisk studiearbejde hver dag fra før kl. 8 til omkring kl. 16. Der er mødepligt, og praktikanter skal være til stede på skolen i samme omfang som de fastansatte lærere og deltage aktivt i arbejdet på skolen i samarbejde med medstuderende og praktiklærer – herunder løsning af læreropgaver med elever, andre ansatte på skolen og forældre.
Et praktikmodul består af undervisning og vejledning på læreruddannelsen, 2 forpraktikdage på praktikskolen og en praktikperiode efter nytår ligger inden for ugerne 1-6 for alle studerende, der i praktik på Læreruddannelsen i Silkeborg.

Dit undervisningsfag kalder vi også ‘det praktikbærende fag’. I praktik på niveau 3 er dit tredje undervisningsfag dit praktikbærende fag. Det praktikbærende fag er det primære fag, du skal undervise i i din praktik. Det er undervisning i dét fag ude i praktikken, der ligger til grund for din/din praktikgruppes praktikprojekt til kompetencemålsprøven i praktik. Praktikken organiseres, så vidt det er muligt, som et forløb i praktikgrupper af 2-3 studerende. Hermed kan I som studerende planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i fællesskab, hvilket for de fleste fremmer læringen. Praktikgrupper danner I, så I har jeres tredje undervisningsfag/det praktikbærende fag til fælles.
Din praktikgruppe kan få besøg undervejs i praktikperioden af en af jeres undervisere fra læreruddannelsen, hvis I efterspørger det.

Praktikfagets indhold

Praktikken i læreruddannelsen betragtes som et fag. Og i lighed med de øvrige fag har praktikfaget egne kompetenceområder og -mål. For alle tre praktikker er didaktik, klasseledelse og relationsarbejde kompetenceområder.
På praktikskolen vil du/I skulle udføre forskellige læreropgaver udover forberedelsen og undervisningen, og der lægges vægt på og gives tid til, at I afprøver, analyserer, reflekterer, intervenerer i egen praksis og eksperimenterer, mens du/I bliver observeret og sideløbende får vejledning.

Bedømmelse af praktikken

Bedømmelsen af praktikperioden foregår på praktikskolen på baggrund af de bedømmelsesskemaer, som er udarbejdet med udgangspunkt i kompetencemålene for praktikfaget.
Der er mødepligt til praktikundervisning og selve praktikperioden (min. 80 % fremmøde), og det er en forudsætning at få godkendt praktikperioden på praktikskolen for at få adgang til kompetencemålsprøven i praktik.
Praktikmodulet som helhed afsluttes med en kompetencemålsprøve på samme måde som ved praktikniveau 2. Her bliver du/din praktikgruppe eksamineret af en praktikkoordinator fra en af Læreruddannelsen i Silkeborgs samarbejdsskoler og en underviser fra læreruddannelsen (fortrinsvis underviser i det praktikbærende fag). Prøven er ekstern, så der er også en censor tilstede. Karaktergivning efter 7- trinsskalaen.