​I løbet af læreruddannelsen har du tre perioder, hvor du er i praktik på en skole i Silkeborg eller en af vores omkringliggende kommuner. Her møder du skolehverdagen og øver dig i at gøre lærerens arbejde. Praktikken giver dig også mulighed for at styrke dine analytiske evner ved at reflektere over egen og andres praksis i skolen. Sammen med medstuderende får du konkrete erfaringer i at undervise og udvikle din lærerprofessionalisme med henblik på at udøve professionel dømmekraft. I praktikken har du fokus på at udvikle de kompetencer, der for dig er vigtige i forhold til at blive den lærer, du gerne vil være. I løbet af de tre praktikperioder får du mulighed for at blive mere bevidst om din rolle som lærer og også for at udvikle etisk bevidsthed.

Praktikforløbet - på læreruddannelsen og på praktikskolen

Når man er i praktik, betyder det typisk studiearbejde hver dag fra før kl. 8 til omkring kl. 16. Der er mødepligt, og praktikanter skal være til stede på skolen i samme omfang som de fastansatte lærere og deltage aktivt i arbejdet på skolen i samarbejde med medstuderende og praktiklærer – herunder løsning af læreropgaver med elever, andre ansatte på skolen og forældre.
Et praktikmodul består af undervisning og vejledning på læreruddannelsen, 2 forpraktikdage på praktikskolen og en praktikperiode efter nytår ligger inden for ugerne 1-6 for alle studerende, der i praktik på Læreruddannelsen i Silkeborg.

Dit primære undervisningsfag i praktikken kalder vi også ‘det praktikbærende fag’. I praktik på niveau 2 er dit andet undervisningsfag dit praktikbærende fag. Det er undervisning i dit praktikbærende fag i praktikken, der ligger til grund for din/din praktikgruppes praktikprojekt til kompetencemålsprøven i praktik. Praktikken organiseres, så vidt det er muligt, som et forløb i praktikgrupper af 3 studerende. Hermed kan I som studerende planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i fællesskab, hvilket for de fleste fremmer læringen. Praktikgrupper danner I med medstuderende med samme praktikbærende fag.
Din praktikgruppe får besøg undervejs i praktikperioden af en af dine undervisere fra læreruddannelsen.

Praktikfagets indhold

Praktikken i læreruddannelsen betragtes som et fag. Og i lighed med de øvrige fag har praktikfaget egne kompetenceområder og -mål.
På praktikskolen vil du/I skulle gennemføre læreropgaver, og der lægges vægt på og gives tid til, at I afprøver, analyserer, reflekterer, intervenerer i egen praksis og eksperimenterer, mens du/I bliver observeret og sideløbende får vejledning.

Bedømmelse af praktikken

Bedømmelsen af praktikperioden foregår på praktikskolen på baggrund af de bedømmelsesskemaer, som er udarbejdet med udgangspunkt i kompetencemålene for praktikfaget.
Der er mødepligt til praktikundervisning og selve praktikperioden (min. 80 % fremmøde), og det er en forudsætning at få godkendt praktikperioden på praktikskolen for at få adgang til kompetencemålsprøven i praktik.
Praktikmodulet som helhed afsluttes nemlig med en kompetencemålsprøve. Her bliver du/din praktikgruppe eksamineret af en praktikkoordinator fra en af Læreruddannelsen i Silkeborgs samarbejdsskoler og en underviser fra læreruddannelsen (fortrinsvis underviser i det praktikbærende fag). Prøven er ekstern, så der er også en censor tilstede. Karaktergivning efter 7- trinsskalaen.

Du skal i praktik igen senere i uddannelsen

Praktikken i læreruddannelsen udgør 30 ECTS-point fordelt på tre praktikker hen over uddannelsesforløbet. Praktikken er i læreruddannelsen fordelt, så hver praktikperiode udgør 10 ECTS-point, således at der er en uddannelsesmæssig progression i overensstemmelse med kompetencemålene på niveau 1, niveau 2 og niveau 3. Som studerende skal du have praktik i alle sine undervisningsfag i løbet af uddannelsen (første undervisningsfag = praktikbærende på niveau 1, andet undervisningsfag = praktikbærende på niveau 2, tredje undervisningsfag = praktikbærende på niveau 3).

 

Læs mere om praktikken under fanerne 'Om prakrtikforløbet' og 'Om praktikskoler'.