I løbet af læreruddannelsen har du tre perioder, hvor du er i praktik på en skole i Silkeborg eller en af vores omkringliggende kommuner. Her møder du skolehverdagen og øver dig i at gøre lærerens arbejde. Praktikken giver dig også mulighed for at styrke dine analytiske evner ved at reflektere over egen og andres praksis i skolen. Sammen med medstuderende får du konkrete erfaringer i at undervise og udvikle din lærerprofessionalisme med henblik på at udøve professionel dømmekraft. I praktikken har du fokus på at udvikle de kompetencer, der for dig er vigtige i forhold til at blive den lærer, du gerne vil være. I løbet af de tre praktikperioder får du mulighed for at blive mere bevidst om din rolle som lærer og også for at udvikle etisk bevidsthed.

Praktikforløbet - på læreruddannelsen og på praktikskolen

Når man er i praktik, betyder det typisk studiearbejde hver dag fra før kl. 8 til omkring kl. 16. Der er mødepligt, og praktikanter skal være til stede på skolen i samme omfang som de fastansatte lærere og deltage aktivt i arbejdet på skolen i samarbejde med medstuderende og praktiklærer – herunder løsning af læreropgaver med elever, andre ansatte på skolen og forældre.
Et praktikmodul består af undervisning og vejledning på læreruddannelsen, praktikdage på praktikskolen og en praktikperiode efter nytår ligger inden for ugerne 1-6 for alle studerende, der i praktik på Læreruddannelsen i Silkeborg. Modellerne ser lidt forskellige ud alt efter, hvilket undervisningsfag, du har - og hvorvidt du er optaget om vinteren eller sommeren:
- Vinteroptag: 5 praktikdage i perioden påske-juni, praktikperiode uge 1-6
- Sommeroptag (med ENG og MAT som undervisningsfag): 5 praktikdage uge 45-49, praktikperiode uge 1-6
- Sommeroptage (med DA som undervisningsfag): praktikdage og dage med udstrakt praktik samt praktikperiode uge 1-4

Dine fag på læreruddannelsen samarbejder omkring praktikken. Dit undervisningsfag kalder vi også ‘det praktikbærende fag’ Det praktikbærende fag er det primære fag, du skal undervise i i din praktik. Det er undervisning i det fag ude i praktikken, der ligger til grund for din/din praktikgruppes praktikprojekt til kompetencemålsprøven i praktik (læs mere om projektorganiseret praktik her). Praktikken organiseres, så vidt det er muligt, som et forløb i praktikgrupper af 3 (evt. 4) studerende. Hermed kan I som studerende planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i fællesskab, hvilket for de fleste fremmer læringen (læs mere om praktikkens rammer og organisering her). Praktikgrupper danner I på holdet.
Din praktikgruppe får besøg undervejs i praktikperioden af en af dine undervisere fra læreruddannelsen.

Praktikfagets indhold

Praktikken i læreruddannelsen betragtes som et fag. Og i lighed med de øvrige fag har praktikfaget egne kompetenceområder og -mål.
På praktikskolen vil du/I skulle gennemføre læreropgaver, og der lægges vægt på og gives tid til, at I afprøver, analyserer, reflekterer, intervenerer i egen praksis og eksperimenterer, mens du/I bliver observeret og sideløbende får vejledning.

Bedømmelse af praktikken

Bedømmelsen af praktikperioden foregår på praktikskolen på baggrund af de bedømmelsesskemaer, som er udarbejdet med udgangspunkt i kompetencemålene for praktikfaget.
Der er mødepligt til praktikundervisning og selve praktikperioden (min. 80 % fremmøde), og det er en forudsætning at få godkendt praktikperioden på praktikskolen for at få adgang til kompetencemålsprøven i praktik.
Praktikmodulet som helhed afsluttes nemlig med en kompetencemålsprøve. Her bliver du/din praktikgruppe eksamineret af en praktikkoordinator fra en af Læreruddannelsen i Silkeborgs samarbejdsskoler og en underviser fra læreruddannelsen (det kan være en underviser i EL, LiS, AD/KLM eller dit undervisningsfag).

Du skal i praktik igen senere i uddannelsen

Praktikken i læreruddannelsen udgør 30 ECTS-point fordelt på tre praktikker, som finder sted på 1., 2. og 4. årgang. Praktikken er i læreruddannelsen fordelt, så hver praktikperiode udgør 10 ECTS-point, således at der er en uddannelsesmæssig progression i overensstemmelse med kompetencemålene på niveau 1 (første årgang), niveau 2 og niveau 3. Som studerende skal du  have praktik i alle sine undervisningsfag i løbet af uddannelsen (første undervisningsfag = praktikbærende på niveau 1, andet undervisningsfag = praktikbærende på niveau 2, tredje undervisningsfag = praktikbærende på niveau 3).