Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Praktik for meritstuderende
Her kan du læse om, hvad der gør sig gældende for lærerstuderende på meritordninger

For meritstuderende er uddannelsen planlagt med ét praktikmodul, som er det samme modul, ordinære lærerstuderende afslutter med (praktikniveau 3).

I marts måned forud for den kommende praktikperiode (uge 1-6 i det efterfølgende kalenderår), tager meritstuderende stilling til, hvorvidt de planlægger med:

  • at skulle i praktik
  • at afsøge muligheder for at anmode om merit for praktikmodulet (ansøgningsskema til ansøgning om merit for praktikmodulet findes nedenfor. Læg mærke til, at såvel kvantitative som kvalitative krav skal opfyldes).

Gives der på baggrund af ansøgning merit for praktikmodulet, aflægges stadig kompetencemålsprøve i praktik. Bedømmelsesgrundlaget er det samme som for praktikniveau 3 for ordinære studerende.

Når meritstuderende er i praktik, er det et særligt opmærksomhedspunkt, at de ikke har praktikerfaringer fra tidligere praktikker. Bedømmelsesgrundlaget er også her samme som ved praktikniveau 3 (besømmelsesskemaet).

Nedenfor findes relevante dokumenter ift. meritstuderendes praktik.

 For studerende

 For praktikskoler