Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vurdering af studerende i praktikken

Praktikmodulet evalueres bestået/ikke bestået af praktikskolen i uge 6, 2023. Praktikskolen indberetter senest ved udgangen af uge 6, 2021 bedømmelsesresultatet bestået/ikke bestået i den digitale Praktikportal. 

En positiv bedømmelse af praktikken er en forudsætning for, at den studerende kan indstille sig til kompetencemålsprøven i praktik. 

Praktikskolens vurdering af den studerendes kompetencer må ikke bero på en generel vurdering af, hvorvidt den studerende er egnet til at virke som lærer efter endt uddannelse. Praktikskolens vurdering af den studerendes praktikmodul må alene være en vurdering af, hvorvidt og i hvilken grad praktikkens kompetencemål samt aktuelle færdigheds- og vidensmål for praktikken på det pågældende niveau er opfyldt. 

Her finder du som praktiklærer og -vejleder, skemaer der kan støtte processen med at vejlede, give feedback og vurdere den studerende på de 3 kompetenceniveau.  (aktivt dokument til download)


Bedømmelsesskema Praktik 1_Nørre Nissum.docx

Bedømmelsesskema Praktik 2_Nørre Nissum.docx

Bedømmelsesskema Praktik 3_Nørre Nissum.docx