Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Praktik og Corona


Som studerende i praktik er man medarbejder på praktikskolen og følger altid praktikskolens retningslinjer. 

Der skal/kan ikke være mindre praktik, færre timer eller vejledning pga. Corona, men det kan være nødvendigt for praktikskolen, i samarbejde med studerende, at foretage nogle omlægninger i det oprindeligt planlagte skema for at opretholde uddannelseskravene i den pågældende praktik eller fag. Fx kan der planlægges flere lektioner og opgaver i nogle uger end i andre, for at opnå fuld praktik i perioden. 

VIA har udarbejdet flg. retningslinjer for studerende i praktik i forhold til Corona-situationen– herunder fravær

  • VIA opfordrer dig til, at lade dig vaccinere og tage test op til og under dit praktikophold.  
  • Som studerende i praktik har du mødepligt på dit praktiksted, med mindre dit praktiksted lukker eller du hjemsendes pga. smitterisiko eller egne symptomer.
  • Hvis du hjemsendes fra skolen enten på grund af smitterisiko, eller fordi du selv har symptomer, møder du ind på dit praktiksted når du er symptom fri og jf. gældende retningslinjer for skolen. 
  • Hvis du hjemsendes i din praktik pga. Corona, men ikke er syg, arbejder du hjemmefra med praktik og indgår virtuelt i undervisning og vejledning. Dette efter aftale med din praktiklærer og skolens praktikansvarlige. Du skal i så fald ikke have erstatningspraktik.   
  • Praktikskolen er altid pligtig til at føre fravær for studerende. Hvis du har fravær (grundet Corona, anden sygdom eller børns sygdom) i din praktik, skal du normalvis afvikle erstatningsdage, hvis de overskrider 5 dage eller tilsvarende og/eller at vurderingsgrundlaget bliver mangelfuldt. Planlægning af nødvendig erstatning aftales med praktikstedet og vurderes af skolens praktikansvarlig i forhold til beståelse af praktikken.  
  • Hvis du udviser symptomer på Corona må du ikke møde ind og du skal til at lade dig teste.
  • Sundhedsstyrelsen bruger betegnelsen "Personer i øget risiko for Covid-19". Er du i denne gruppe, bør du henvende dig til praktikstedet for dialog om betydning for kommende opgaver. Hvis du fortsat er i tvivl, kan du tale med din egen læge, hvordan du skal forholde dig.
  • Hvis du grundet Corona-situationen ikke er i stand til at gennemføre praktikken er det en særlig situation. Du skal fremsende dokumentation herfor til studieadministrativ partner Vibeke Hestbæk Markus vmar@via.dk samt rette henvendelse til praktikleder på læreruddannelsen.